2014, സെപ്റ്റംബർ 28, ഞായറാഴ്‌ച

അഴിമതിയും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും:

1 അഭിപ്രായം:

  1. നമ്മെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ വേർതിരിച്ചു വെപ്പിച്ചു അവർക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വന്തം പാർട്ടികളെ നാം തിരുത്തിയേ മതിയാവൂ. ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് നിഷേധിച്ചേ പറ്റൂ.
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ