2014, നവംബർ 21, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഴിമതിയും ഭരണകൂടവും:

1 അഭിപ്രായം:

  1. രാഷ്ട്രത്തിനും സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി മഹനീയമായ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടവര്‍ പണാര്‍ത്തിയും,അധികാരതിമിരവും പിടിപ്പെട്ട് ആദര്‍ശങ്ങളും,ആശയങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് രാക്ഷസീയമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് ചരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പോകപ്പോകെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.എന്തൊരു സ്ഥിതി!!!
    നല്ലൊരു കുറിപ്പ്
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ