2014, മേയ് 7, ബുധനാഴ്‌ച

നാട്ടു മാങ്ങ

നാട്ടു മാങ്ങ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. ബാല്യത്തിലെ വേനൽ കാലം മിക്കതും അറ്റം കടിച്ചീമ്പി രസിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആ കൊച്ചു മാങ്ങയിൽ ചെന്നെത്തി നിൽക്കും.

വീട്ടു പറമ്പിൽ വലിയ ഉയരത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നാട്ടു മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ മാവിലകൽക്കും പുല്ലിനുമിടയിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും നിറത്തിൽ ഒരു കോഴി മുട്ടയോളം വലുപ്പം മാത്രമുള്ള നാട്ടു മാങ്ങ വീണു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആഹ്ളാദം പ്രത്യകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എങ്കിലും പകലത്തെ മാങ്ങ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. അതിനാൽ രാത്രി വീണു കിടക്കുന്ന മാങ്ങ പെറുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അന്നൊക്കെ അതിരാവിലെ എണീക്കും. ഒരിക്കൽ ഒരു അമളി പറ്റി. മാങ്ങ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മാഞ്ചുവട്ടിൽ എത്തി. വെളിച്ചം ഉണ്ട്. വീണ മാങ്ങകളും പെറുക്കി രണ്ടാം കാര്യവും നിർവ്വഹിച്ചു കൊണ്ട് കുറെ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എന്നാൽ നേരം വെളുക്കുന്നതിനു പകരം പെട്ടെന്ന് ഇരുളുന്നത് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് ആകാശത്ത് പൂർണ്ണ വട്ടത്തിൽ ഉള്ള അമ്പിളി അമ്മാവൻ മേഘ കൂട്ടത്തിൽ ഒളിക്കാൻ പോകുന്നു. പേടിച്ചരണ്ടു വീട്ടിൽ കയറി ക്ളോക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സമയം രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

1 അഭിപ്രായം: