2014, മാർച്ച് 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

അമ്മാവൻ കണ്ട സൌന്ദര്യം


കേളു അമ്മാവൻ സ്റ്റോപ്പ്‌ എത്തിയിട്ടും ഇറങ്ങാൻ വൈകി ബസ്സ്‌ സ്റ്റോപ്പ്‌ വിട്ടു

അമ്മാവൻ കണ്ടകടരോട് "മോനെ ബെല്ലടി എനെക്കെരങ്ങണം "

കണ്ടക്ടർ " കെളവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു നിക്കുവാർന്നൊ"

അമ്മാവൻ "അല്ല മോന്റെ സൌന്ദര്യം കണ്ടു നോക്കി നിന്ന് പോയതാ"
                                                    -o-

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ